català | castellano | français

Maquinària

*
Camió grua amb cistella que permet fer treballs a gran alçada, de forma eficaç i segura.
*
Tractor amb desbrossadora de martells i braç telescòpic per a realitzar tasques de trituració de branques i sotabosc, podent accedir a tot tipus de superfícies.
*
Biotrituradora autònoma que ens permet triturar branques de fins a 17 cm de diàmetre.
*
Mini carregadora "bobcat 170 de cadenes" ,amb tot tipus d’accessoria que permet treballar en circumstàncies extremes d’espais i pendents.
*
Àmplia flota de vehicles 4x4 conduïts i manipulats per personal expert.
*
Cabestanys forestals que permeten traslladar arbres des de punts molt desfavorables i el seu posterior apilonament.
 
 
C/Rec del Molí, 33 - Nau 4 | 08470 Sant Celoni (Barcelona) | Telfs. (+34)938.485.115 - (+34) 673 780 374 | Fax. (+34) 938 675 251 | gestio@ordenacioforestal.es