català | castellano | français

Neteja forestal

Neteja forestal de línies elèctriques

Des de 1997 som especialistes en la neteja de línies de baixa, mitja i alta tensió. Hem t reballat ininterrompudament per a un gran nombre de companyies elèctriques de tot l’estat. El nostre personal especialitzat actua amb total seguretat en situacions de risc, tot això gràcies als plans de formació que ofereix l’empresa.

 

Neteges

Neteges manuals i mecàniques

A ORDENACIÓ FORESTAL realitzem tot tipus de neteges forestals, tant manuals com mecàniques, mitjançant la tala i la neteja de cunetes de carreteres, canals, urbanitzacions, pistes forestals, finques públiques i privades, etc.

 

Podes i tales

Podes i tales complicades d'especialista

A ORDENACIÓ FORESTAL fem tales i podes complicades d’arbres de grans dimensions. Treballem, tant manualment com de forma mecanitzada, en tot tipus de tales i podes especials i en alçada. ORDENACIÓ FORESTAL efectua aquests treballs en l’entorn urbà i en àrees rurals.

Baranes i tanques

Baranes i tanques de seguretat de fusta

Tot i que treballem a mida i que podem fabricar i instal·lar qualsevol tipus de disseny, tant de barana com de tanca, el nostre ventall de models és molt ampli i flexible. Nosaltres ens adaptem a les necessitats del client.

 

Parcs i jardins

Parcs i jardins urbans

Som especialistes en el disseny i la construcció de parcs, jardins, zones verdes, etc. Utilitzem materials atractius com la fusta tractada, els maons envellits o la pedra vista. Dissenyem i construïm tot tipus d’espais sobre plànols o projecte i també elaborem la proposta sobre el terreny.

Fem tot tipus de plantacions. Instal·lem gran varietat de mobiliari urbà, implantem o sembrem gespa. Així mateix, disposem de maquinària i operaris especialitzats per portar a terme les tasques de manteniment pròpies d’aquests espais (segues, escarificacions, fertilitzacions o tractaments fitosanitaris).

Contribuïm a la millora d’espais degradats, convertint-los en places i àrees de pícnic amb zones lúdiques per a nens. Bancs, jardineres, taules, papereres, pèrgoles, gelosies, jocs infantils, etc, són alguns dels molts complements que ORDENACIÓ FORESTAL utilitza en aquests tipus d’obres.

Ens caracteritzem per la nostra polivalència, que contribueix a construir parcs integrals.

Tenim disponibilitat i capacitat de reacció immediata per afrontar qualsevol eventualitat provocada per inclemències meteorològiques, incendis, etc.

 
 
C/Rec del Molí, 33 - Nau 4 | 08470 Sant Celoni (Barcelona) | Telfs. (+34) 938 485 115 - (+34) 673 780 374 | Fax. (+34) 938 675 251 | gestio@ordenacioforestal.es